Οικονομικά στοιχεία

Επωνυμία
ΣΑΜΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΚΕ
ΑΦΜ
801303336
ΔΟΥ
ΣΑΜΟΥ
Δραστηριότητα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Γ.Ε.ΜΗ.
153937751000
Διεύθυνση
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΙΑΜΟΥ 33, τ.κ. 83200, ΣΑΜΟΣ
Τηλέφωνο
22730 30985
Web
www.samoshome.gr
Email
info@samoshome.gr

Δημοσιεύσεις ισολογισμών